Kerpiç zawody enjamlary

 • Good quality and durable industrial V-belt

  Gowy hilli we çydamly senagat V-guşak

  V kemer üçburç guşak hökmünde hem bellidir.Bu, esasan, V kemeriň netijeliligini ýokarlandyrmak, V kemeriň hyzmat möhletini uzaltmak we kemer sürüjisiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin trapezoidal halka hökmünde köpçülikleýin.

 • Belt conveyor with competitive price and wide use

  Bäsdeşlik bahasy we giň ulanylyşy bilen guşak konweýer

  Guşak konweýerleri, guşak konweýerleri diýlip hem atlandyrylýar, durmuş enjamlary, elektronika, elektrik enjamlary, maşynlar, temmäki, sanjym galyplary, poçta we telekommunikasiýa, çaphana, azyk we beýleki pudaklarda gurnama, synag, düzediş, gaplamak we daşamak üçin giňden ulanylýar. harytlar.

  Kerpiç zawodynda guşak konweýer köplenç palçyk, kömür we ş.m. ýaly dürli enjamlaryň arasynda material geçirmek üçin ulanylýar.